Informació sobre l'ús de mascareta

21-Juliol-2020
L'ús de mascareta circulant en bicicleta no és obligatori degut a que es considera una activitat física.

L'ús de mascareta circulant en patinet elèctric és obligatori ja que no es tracta d'una pràctica d'activitat física ni un mitjà de transport privat particular.

En transport privat particular (cotxe, furgoneta, camió, autocar,...) poden viatjar tantes persones com places tengui el vehicle. En transport privat particularl''ús de mascareta és obligatori quan els ocupants del vehicle no siguin convivents.

La moto és un mitjà de transport privat particular, per tant l'ús de mascareta només és obligatori en cas de circular a la moto dues persones no convivents.