Organigrama polític

Batle, Guillem Villalonga Ramonell

Gestió de territori i Urbanisme, Manteniment, Turisme, Personal, Economia i Hisenda.

Tinent de Batle, Joana Mª Alba Mateu

Educació, Gent gran, Salut, Benestar Social.

Regidor, Miquel Gallardo Esglèas

Formació i Treball, Festes, Participació, Comunicació.

Regidora, Margarida Rotger Martorell

Cultura, Infància i Joventut.

Regidor, Joan Ramon Villalonga

Medi Ambient i Agricultura, Comerç i Indústria, Esports.

  • Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 - 07312
  • CIF:
  • Telèfon: (+34) 971 50 17 76
  • Fax: (+34)971 88 17 00