Bases per a cobrir una plaça d'Infermeria de personal laboral de caràcter temporal
L’objecte de la present convocatòria és la provisió, pel procediment de CONCURS-OPOSICIÓ, d’un lloc de feina d’INFERMER/A, en règim de personal laboral temporal.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

  • Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 - 07312
  • CIF:
  • Telèfon: (+34) 971 50 17 76
  • Fax: (+34)971 88 17 00