Agenda 21 Mancor de la Vall

"Cap a un desenvolupament més sostenible"L'agenda 21 és una forma de governar un Ajuntament o entitat  comptant amb la participació de la ciutadania per decidir conjuntament els projectes tant ambientals, econòmics com socials que es duen a terme al municipi. La ciutadania té la responsabilitat de conèixer el procés i de demanar per les evolucions dels projectes decidits conjuntament.

Mancor de la Vall va firmar la Carta d'Aalborg en data de 6 de març de 2002. Aquest dia, els representants del poble varen expressar el seu compromís en l'aplicació d'una Agenda Local 21 en el municipi.

A principis de l'any 2004 es va concloure la redacció del Diagnòstic Ambiental de l'Agenda 21 de Mancor. Aquest document analitza els aspectes ambientals, socials i econòmics del municipi, valorant els escenaris actuals i tendències futures, així com exposant els punts forts i febles del municipi. Aquest procés es va realitzar en el marc d'una important participació ciutadana.

El Pla d'Acció de Mancor va ésser aprovat pel Fòrum Ciutadà i el Ple de l'Ajuntament entre maig i juny de l'any 2006 amb 10 línies estratègiques, 19 programes i 65 accions. Aquest document va ser validat pel Comitè Insular Especialitzat i ratificat després per la Comissió Balear de Medi Ambient el 28 de juliol de 2006. Des de llavors l'Agenda Local 21 de Mancor forma part del Registre Balear d'Agenda Local 21 i de la Xarxa Balear de Sostenibilitat.

El 7 de gener de 2009 l'Ajuntament de Mancor va donar una passa més cap al desenvolupament local sostenible i va aprovar al Ple Municipal l'adhesió als Compromisos d'Aalborg +10.

L'Agenda Local 21 no és un sistema tancat, si no que els habitants de Mancor poden seguir aportant les seves opinions i suggeriments per continuar encaminant el nostre municipi cap a un creixement sostenible i mediambientalment correcta.

Vos convidem a tots a seguir participant.

TU HI PINTES MOLT!

  • Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1 - 07312
  • CIF:
  • Telèfon: (+34) 971 50 17 76
  • Fax: (+34)971 88 17 00